ให้เราช่วยคุณ
ท่องเที่ยวสบายไร้กระเป๋า

KDS คือ

ให้เราช่วยคุณ
ท่องเที่ยวสบายไร้กระเป๋า

KDS คือ

KIX DELIVERY SERVICE คือ บริการขนส่งสัมภาระ / การเป๋าเดินทาง ระหว่าง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (KIX) และ
ภายในตัวเมืองโอซาก้า / เกียวโต ได้ภายในวันเดียว

KANSAI AIRPORT→OSAKA CITY
KANSAI AIRPORT→OSAKA CITY